Statistik Perkara Tahun 2020

JENIS PERKARA YANG DITERIMA TAHUN 2020

NOJENIS PERKARASISA TAHUN 2019MASUK TAHUN 2020JUMLAH
1Pembatalan Perkawinan11
2Cerai Talak20163183
3Cerai Gugat70556626
4Harta Bersama5711
5Penguasaan Anak/Hadhanah112
6Perwalian88
7Asal Usul Anak55
8Isbat Nikah68288
9Ijin Nikah11
10Dispensasi Nikah2111113
11Wali Adhol11
12P3HP/Penetapan Ahli Waris22426
13Lain-lain123
   JUMLAH1079611.068

JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

NOJENIS PERKARASISA PERKARA THN 2019PERKARA MASUKPUTUSSISA
1Pembatalan Perkawinan20110
2Cerai Talak7016317310
3Cerai Gugat556658937
4Harta Bersama1692
5Penguasaan Anak/Hadhanah111
6Perwalian880
7Asal Usul Anak550
8Isbat Nikah682871
9Ijin Nikah110
10Dispensasi Kawin21111112
11Wali Adhol110
12P3HP/Penetapan Ahli Waris224260
13Lain-lain1230
JUMLAH107961101553